Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2021-03-18

Personuppgiftspolicy


Bakgrund

 • Denna personuppgiftspolicy anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på ReBloom (www.rebloom.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.
 • Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller ger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
 • Rebloom är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
 • Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

 

1. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

2. Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
 • Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
 • Vi tillämpar cookies på vår webbplats, en cookie är en liten mängd data som genereras av en webbplats och sparas av din webbläsare på din enhet (enhet = mobil, surfplatta eller dator), när du surfar på någon av våra sajter. Syftet med cookies är att samla in information om dig och dina preferenser för att vi ska kunna förbättra din kundupplevelse. Vi på ReBloom samlar in två typer av cookies:
 • Analys cookies: Mäter hur du som kund eller användare av våra webbplatser surfar på våra webbplatser och vilka sidor som besöks. Genom att samla in analys cookies hjälper det oss att analysera data om våra webbsidor och att förbättra vår webbplats för att öka relevansen för dig som kund och webbplatsbesökare.
 • Kundpreferens cookies: Vi samlar in cookies när du surfar eller gör beställningar på våra webbplatser och där cookies samlar information om dina preferenser, exempelvis vilken landssajt du surfade på. Vi på ReBloom samlar in kundpreferenscookies för att förbättra upplevelsen för dig som kund och öka relevansen i vårt erbjudande till dig.

 • Cookies ger oss inte tillgång till din enhet eller någon personlig information om dig, bortsett från den information du tillhandahåller oss genom att surfa på någon av våra webbplatser, är aktiv i vår kassaprocess, placera en order på någon av våra webbplatser eller om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vi använder bara information om cookies för analys och den raderas när den inte längre behövs. Samarbetspartners och insamling av cookies för att förbättra din kundupplevelse inkluderar Facebook och Instagram (genom Facebook pixel) samt Google

 • ReBloom kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du besöker externa webbplatser och lämnar vår webbplats har vi inte någon kontroll över den externa webbplatsen och dess hantering av dina personuppgifter. ReBloom kan således inte hållas ansvarig för skyddet av din personliga information när du besöker externa webbplatser från någon av våra webbplatser och detta regleras därmed inte av den här personuppgiftspolicyn. 

3. Rättslig grund
 • I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
4. Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
4.1 Betalleverantör
 • Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
  De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna
4.2 Fraktbolag
 • För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med vårt fraktbolag (Postnord). Det som delas med Postnord är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
4.3 Nyhetsbrev
 • Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas e-postadress, samt eventuellt förnamn och efternamn beroende på din mejlprofil och om du är kund till oss, med vår nyhetsbrevsleverantör Mailchimp. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
4.4 Rätten till tillgång
 • Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
4.5 Rätt till rättelse 
 • Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
4.6 Rätten att bli glömd
 • Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
4.7 Ansvarig för dataskydd
 • ReBloom är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.
4.8 Så skyddar vi dina personuppgifter
 • Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

  5. Rätt att göra invändningar

  • I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur dennes personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

  6. Rätt till radering

  • Webbplatsens användare har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
  – Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,

  – Om samtycket återkallas,
  – Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
  – Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
  – Om personuppgifterna har samlats in i samband med att du som minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

  6.1  Automatiserat beslutsfattande

  • Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar hen.

  6.2 Identifiering

  • Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:
  • Genom en länk som skickas till användarens mail.

  6.3 Klagomål

  • Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Dataskyddsinspektionen.

  6.4 Skadestånd

  • Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


  7. Ändringar i policyn

  • Den här policyn publicerades den 17 mars och uppdaterades senast den 18 mars 2021.
  • Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.


  8. Kontakt

  Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till info@rebloom.se